• Ακαδημία ποδοσφαίρου Λαμίας (Ανδρέα Παπανδρέου 12, Λαμία)