Συμπληρώστε παρακάτω τα ζητούμενα στοιχεία, τα οποία είναι όλα υποχρεωτικά ώστε να είναι έγκυρη η αίτηση.

Ο χρόνος αποστολής της αίτησης θα είναι εκείνος που θα υπολογιστεί για τη σειρά προτεραιότητας των ομάδων που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα.

Η οργανωτική επιτροπή θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας με τον αριθμό τηλεφώνου που θα δηλώσετε παρακάτω έτσι ώστε να βεβαιωθεί αφενός η εγκυρότητα της συμμετοχής, αφετέρου να δοθούν επιπλέον πληροφορίες. Η οργανωτική επιτροπή δεν ευθύνεται για το ενδεχόμενο αδύνατης επικοινωνίας μέσω του τηλεφώνου που θα δηλώσετε παρακάτω.

Φόρμα συμμετοχής

GDPR(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Copyright © 2024 Unileague.

Designed and developed by weblab-logo