Συμπληρώστε παρακάτω τα ζητούμενα στοιχεία, τα οποία είναι όλα υποχρεωτικά ώστε να είναι έγκυρη η αίτηση.

Ο χρόνος αποστολής της αίτησης θα είναι εκείνος που θα υπολογιστεί για τη σειρά προτεραιότητας των ομάδων που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα.

Η οργανωτική επιτροπή θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας με τον αριθμό τηλεφώνου που θα δηλώσετε παρακάτω έτσι ώστε να βεβαιωθεί αφενός η εγκυρότητα της συμμετοχής, αφετέρου να δοθούν επιπλέον πληροφορίες. Η οργανωτική επιτροπή δεν ευθύνεται για το ενδεχόμενο αδύνατης επικοινωνίας μέσω του τηλεφώνου που θα δηλώσετε παρακάτω.

Φόρμα συμμετοχής

GDPR(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.