• Αλάνα Soccer Academy Club (Επαρχιακή Οδός Λάρισας-Μαυροβουνιού, Λάρισα)